Projekt „Od studenta do specjalisty”

Program "Od studenta do specjalisty" - plakatFundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON:  „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. Fundacja działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej grup wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie w wejściu na rynek pracy 150 absolwentów/studentów  uczelni wyższych w województwie małopolskim, mazowieckim i śląskim. Program skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy w roku akademickim 2019/2020 są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia lub studiów podyplomowych) oraz absolwentów, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat.

W ramach programu Uczestnik ma możliwość bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

 1. Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym z uwzględnieniem czynników środowiskowych i osobowych.
 2. Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery.
 3. Płatny staż zawodowy (4 miesiące, wynagrodzenie w wys. 2100 zł brutto).
 4. Realizacja szkoleń specjalistycznych/branżowych i kursów np. językowego w wymiarze łącznie 90 godz. (realizacja szkoleń jest możliwa do końca września 2020 r.). Szkolenia dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Uczestnika, przed lub w czasie trwania zatrudnienia.
 5. Monitoring zatrudnienia
 6. Wsparcie asystenta rynku pracy
 7. Dodatek motywacyjny na cel pokrycia kosztów (np. zakwaterowania w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały czas trwania projektu)

Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2020.

Warunki udziału w projekcie:

 • posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • posiadanie statusu studenta ostatniego roku studiów (pierwszego, drugiego stopnia lub studiów podyplomowych) lub absolwenta (dyplom uzyskany w ciągu ostatnich pięciu lat)
 • bycie osobą bezrobotną, nieaktywną zawodowo lub poszukującą pracy
 • gotowość do wejścia na rynek pracy

Uwaga! Projekt jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni małopolskich, śląskich i mazowieckich.

Informacji o projekcie, regulamin i wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie Fundacji: https://www.fundacjasustinae.org.

Dokumenty należy składać w biurze fundacji, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie: ul. Szlak 65, Kraków, tel. 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org.

Materiały promocyjne:

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast