Regulamin wyboru przedmiotu do wyboru

Regulamin stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia 8/R/2019 Rektora MWSE z dn. 27.09.2019 r. i obowiązuje od 1 października 2019 r.  

§ 1

 1. Zgodnie z planem studiów i programem nauczania student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do zaliczenia przedmiotów do wyboru.
 2. Przedmioty do wyboru związane są z indywidualizacją programu studiów.

§ 2

 1. Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów ogłasza zapisy na przedmioty do wyboru, podaje tematykę przedmiotów do wyboru, a także formę i terminy zapisów.
 2. Informacja o zapisach na przedmioty do wyboru podawana jest do wiadomości studentów przynajmniej dwa tygodnie przed właściwymi zapisami.
 3. Szczegółowe programy przedmiotów do wyboru znajdują się w Dziekanacie oraz w odpowiednich katedrach.

§ 3

 1. Decyzję o uruchomieniu zajęć z określonego przedmiotu do wyboru podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 2. W przypadku, gdy dany przedmiot nie zostanie uruchomiony z powodu małej liczby zapisów, zainteresowani studenci mają możliwość dokonania ponownego wyboru na zasadach określonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 3. Osoby, które w określonych terminach nie dokonały zapisu na przedmiot do wyboru, zostaną wpisane na listę danego przedmiotu na mocy decyzji Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.

§ 4

 1. Zapis na dany przedmiot jest wiążący i stanowi zobowiązanie do uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia ich.
 2. Zapisy trwają tylko w terminach wyznaczonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów i nie jest możliwe wpisanie się na listę, bądź wykreślenie z niej w trakcie trwania zajęć z danego przedmiotu.

§ 5

 1. Procedura zapisów na przedmioty do wyboru kończy się zatwierdzeniem przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów list studentów na wybranych przedmiotach, a następnie podaniem ich do wiadomości studentów na zasadach określonych przez Pełnomocnika Rektora ds. Kształcenia i Studentów.
 2. Traci  moc obowiązujący dotychczas regulamin wyboru przedmiotów do wyboru.

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

Zamiana rozmiaru
Kontrast