Przydziały sal

Uwaga!
Wprowadzono zmiany w przydziałach sal w odniesieniu do harmonogramów zajęć. Prosimy o sprawdzanie, gdzie odbywają się zajęcia.

Finanse i rachunkowość

Pedagogika

Zarządzanie

Zamiana rozmiaru
Kontrast