Przydziały sal

Brak aktualnych przydziałów sal. Zapraszamy na stronę 1.10.2018 r.
Uwaga!
Wprowadzono zmiany w przydziałach sal w odniesieniu do harmonogramów zajęć. Prosimy o sprawdzanie, gdzie odbywają się zajęcia.

Finanse i rachunkowość

Pedagogika

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Studia podyplomowe