XXIV Bal Beana przeszedł do historii!

W piątek 9 listopada 2018 r. odbył się tradycyjny bal studentów pierwszego roku. W tym roku gościliśmy w Hotelu Kardamon w Zgłobicach a czas muzyką umilał nam już kolejny raz Dj Luketus (Łukasz Chęciek).

Przybyłych gości powitali Gabriela Januś, przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE oraz Robert Plebanek, sekretarz RUSS-u. Bal otworzyli prof. dr hab. Leszek Kozioł, Kierownik Katedry Zarządzania oraz prof. dr hab. Jan Rajmund Paśko, Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki i Wydziału Nauk Społecznych. W balu udział wzięli udział również przedstawiciele pracowników uczelni: mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, pełnomocnik rektora ds. organizacji studenckich, mgr Barbara Karaś, kwestor, mgr  Anna Karaś, asystent w Katedrze Zarządzania oraz pracownik Kwestury, Marta Słowik, Joanna Bator, Monika Marcinek (Dziekanat) i Natalia  Markiewicz-Kafel, (Sekretariat) oraz Studenci wraz z osobami towarzyszącymi.

Za organizację Balu, podobnie jak w poprzednich latach, odpowiedzialna była Rada Uczelniana Samorządu Studentów MWSE przy wsparciu mgr Karoliny Chrabąszcz-Sarad. Bal nie doszedłby do skutku, gdyby nie wsparcie finansowe Kanclerz Uczelni, Pani mgr Zofii Kozioł.

Goście bawili się do późnych godzin, smakowali znakomite potrawy przygotowane przez szefa kuchni, tańczyli, nawiązywali nowe znajomości.

Autorami fotorelacji są Robert Plebanek, Wiesław Boduszek i Karolina Chrabąszcz-Sarad. Pełna fotorelacja z Balu dostępna jest na FB MWSE.