Finał akcji charytatywnej „Pomagaj z nami”

 

Podziękowanie za akcję charytatywną - dyplomZakończyła się akcja charytatywna „Pomagaj z nami!” dla dzieci z hospicjum ks. J. Tischnera w Krakowie, współorganizowana przez Naukowe Koło Pedagogiczne „Paidagogos”, w którą włączyli się studenci  MWSE.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wrażliwość, otwierającą serce dla dzieci, które potrzebują pomocy, za bezinteresowną chęć czynienia dobra oraz za pomoc i życzliwość.

Dziękujemy Pani Annie Armańskiej, Panu Przemysławowi Śliwie, Pani Annie Woźniczce, studentom za organizacje i koordynowanie akcji na uczelni oraz w środowisku lokalnym.