Startuje IV edycja konkursu „Tarnowski Junior Biznesu”

junior biznesu plakat12 000 złotych przygotowano w puli nagród finansowych i rzeczowych dla najlepszych biznes planów w IV edycji Konkursu: „Tarnowski Junior Biznesu”. Studenci i uczniowie po raz kolejny stają przed szansą prezentacji swoich pomysłów, które mogą stać się ich drogą do sukcesu zawodowego.

Celem konkursu jest edukacja przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw pro-biznesowych i innowacyjnych. Biznes plan firmy, która mogłaby funkcjonować w Tarnowie powinien uwzględnić uwarunkowania i przewagi jakie daje lokalny rynek oraz wpisywać się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Uczelnie wyższe mogą zgłosić maksymalnie 6 uczestników, ale nie mogą to być laureaci poprzednich edycji „Tarnowskiego Juniora Biznesu”.

Biznes plany powinny zostać dostarczone do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 6, pok. 116 – budynek Poczty Polskiej), do 6 kwietnia 2018 r.

Oceny biznes planów oraz indywidualnych prezentacji dokonuje trzyosobowe jury powołane przez Organizatora, w tym 2 osoby reprezentujące Urząd Miasta Tarnowa i 1 osoba reprezentująca wybraną każdorazowo Instytucję Otoczenia Biznesu.

Dla tegorocznych laureatów przygotowano nagrody finansowe w dwóch kategoriach: 1) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych, 2) studenci szkół wyższych. Odpowiednio: za zajęcie pierwszego miejsca 2000 zł, drugiego 1500 zł i trzeciego 1000 zł. Miejscom IV-VI zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystej gali konkursu, która odbędzie się w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10. O terminie gali uczestnicy konkursu oraz koordynatorzy zostaną poinformowani przez organizatora drogą telefoniczną i mailową.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: http://www.tarnow.pl/Biznes/Tarnowski-Junior-Biznesu.