Ryzyko zakażenia koronawirusem – informacja GIS

Szanowni Państwo,

Wszystkich pracowników i studentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie zachęcamy do zapoznania się z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, zamieszczoną na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawierająca między innymi zalecenia dotyczące nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych (pkt 8), organizacji zajęć dydaktycznych (pkt 9) czy organizacji wydarzeń i imprez masowych (pkt 10).

Instrukcje mycia rąk zostały umieszczone przy umywalkach we wszystkich toaletach, z których korzystają pracownicy i studenci w budynkach uczelnianych.

Zamiana rozmiaru
Kontrast