Projekt „Od studenta do specjalisty”

Program "Od studenta do specjalisty" - plakatFundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków PFRON:  „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”. Fundacja działa na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej grup wykluczonych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Celem programu jest wsparcie w wejściu na rynek pracy 150 absolwentów/studentów  uczelni wyższych w województwie małopolskim, mazowieckim i śląskim. Program skierowany jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, którzy w roku akademickim 2019/2020 są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia lub studiów podyplomowych) oraz absolwentów, którzy uzyskali dyplom lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat.

W ramach programu Uczestnik ma możliwość bezpłatnie skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Diagnoza sytuacji w kontekście biopsychospołecznym z uwzględnieniem czynników środowiskowych i osobowych.
  2. Zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery.
  3. Płatny staż zawodowy (4 miesiące, wynagrodzenie w wys. 2100 zł brutto).
  4. Realizacja szkoleń specjalistycznych/branżowych i kursów np. językowego w wymiarze łącznie 90 godz. (realizacja szkoleń jest możliwa do końca września 2020 r.). Szkolenia dobierane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Uczestnika, przed lub w czasie trwania zatrudnienia.
  5. Monitoring zatrudnienia
  6. Wsparcie asystenta rynku pracy
  7. Dodatek motywacyjny na cel pokrycia kosztów (np. zakwaterowania w wysokości 400 zł/miesiąc przez cały czas trwania projektu)

Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2020.

Więcej informacji

Zamiana rozmiaru
Kontrast