Program Erasmus+. Rekrutacja dla pracowników

Erasmus plus logoW roku akademickim 2018/2019 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie otrzymała po raz kolejny wysokie dofinansowanie w wyjazdów pracowników dydaktycznych i administracyjnych ramach Programu Erasmus+.

Program Erasmus+ oferuje nauczycielom akademickim następujące możliwości udziału w międzynarodowej współpracy uczelni:

  • wyjazdy do zagranicznych uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celach szkoleniowych (udział w szkoleniach, warsztatach, wymiana doświadczeń, doskonalenie metod nauczania);
  • udział w sieciach Erasmusa;
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności.

Możliwości dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich w celu odbycia szkoleń, doskonalenia umiejętności i kwalifikacji;
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności;
  • udział w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, wspierających rozwój mobilności, modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania) itp.

Pracownicy zainteresowani wyjazdem na stypendium w ramach Programu Erasmus+ w kategorii wyjazdów dydaktycznych i szkoleniowych mogą zgłaszać się do Koordynatora Programu Erasmus+ mgra Radosława Pyrka: http://www.mwse.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/international-relations-office

Procedura rekrutacji: http://www.mwse.edu.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/program-erasmus-2014-2020/wyjazdy-pracownikow-staff-mobility/wyjazdy-pracownikow

Zgłoszenia wraz z pełną dokumentacją przyjmowane są do 30 października 2018 roku.  Serdecznie zapraszamy.