Pracownicy naukowi MWSE na konferencji w Pradze

Wrzesień to okres nie tylko zaliczeń i egzaminów poprawkowych ale również czas konferencji naukowych. Konferencje są okazją do zaprezentowania i skonsultowania, również na poziomie międzynarodowym wyników prowadzonych badań naukowych.

Jedną z takich okazji była międzynarodowa konferencja pod nazwą: The 13th International Days of Statistics and Economics, która odbyła się dniach 5-7 września 2019 r. w Pradze. Organizatorem wydarzenia były trzy uczelnie z różnych stron świata:  Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze (Vysoká škola ekonomická v Praze), Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Ekonomicka Fakulta TU w Košiciach) oraz uniwersytet Ton Duc Tanga w Wietnamie (Dai Hoc Ton Duc Tâng). Uczelnie te są wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi w swoich regionach w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W wydarzeniu tym udział wzięli również pracownicy naukowi Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Dr Wojciech Kozioł wziął udział w sesji poświęconej współczesnym problemom ekonomicznym i wygłosił referat pt. „Analysis of the structure and dynamics of labor productivity on the example of the Visegrad Group countries”. W artykule tym przedstawiono propozycję nowej metody pomiaru produktywności pracy oraz wyniki przeprowadzonych badań w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Z kolei dr inż. Janusz Ząbek uczestniczył w sesji poświęconej praktycznym aspektom dotyczącym zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem edukowania o zarządzaniu i wygłosił referat pt. „ The impact of customer service on product quality and the loyalty with the brand”. W artykule tym przedstawiono praktyczne skutki relacji poziomu obsługi klienta i finalnej jakości produktu.

Zamiana rozmiaru
Kontrast