Praktyki zagraniczne dla studentów Zarządzania – zdalnie

Firma  Animafest  z Hiszpanii, z którą współpracujemy od lat w ramach programu Erasmus+, umożliwia internetowe odbywanie praktyk studenckich. Oferta kierowana jest do studentów Zarządzania na każdym etapie studiów.

Jeśli Twoje umiejętności językowe i komputerowe są wystarczające to masz możliwość współpracy z ekspertami  Animafest  przy kreowaniu wizerunku internetowego firmy.

  • Sam wybierasz czas odbywania praktyki – 4, 8, 12 tygodni.
  • Pracujesz przy wybranych projektach i pod opieką doświadczonego pracownika  Animafest.
  • Po zakończonej współpracy otrzymujesz certyfikat ukończenia praktyki w firmie hiszpańskiej oraz list polecający.

Wystarczy zarejestrować się  na stronie Animafest: https://www.animafestexperience.net/internshipsabroad/en/virtual-remote-internship-online/ poczekać na akceptację, uiścić stosowną opłatę i rozpocząć pracę zdalną w swoim „home office”.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie uznaje  ww. rodzaj praktyki  za zgodny z programem studiów dla kierunku Zarządzania.

(Wykorzystano zdjęcie: Obraz Csaba Nagy z Pixabay)

Zamiana rozmiaru
Kontrast