O ubezpieczeniach w życiu studenta i nie tylko – relacja

W niedzielę 31 marca Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna gościła przedstawicieli tarnowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Związku Banków Polskich. Panowie Łukasz Mazur i Grzegorz Biskup przybliżyli obecnym na sali studentom tematykę ubezpieczeń społecznych, ich historię i obecne zasady funkcjonowania.

Tematyka wykładu jest ważna dla każdego z nas, bo z świadczeń z ubezpieczeń społecznych korzystamy przez całe życie, od momentu narodzin, kiedy to nasi rodzice mają do dyspozycji zasiłki macierzyńskie czy opiekuńcze, poprzez zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne, odszkodowania powypadkowe do emerytury czy renty aż po zasiłek pogrzebowy. Niestety nasza wiedza o ubezpieczeniach społecznych jest często pobieżna, niepełna, a niejednokrotnie także nieaktualna – stąd cykliczność organizowanych spotkań i wykładów otwartych – mówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, organizator wydarzenia. – Powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych jest objętych 30 mln ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek. Podczas wykładu prelegenci zaprezentowali m.in. dawny i obecny sposób obliczania świadczenia emerytalnego, obecną i prognozowana piramidę wieku ludności, tak aby każdy z obecnych mógł wyciągnąć własne wnioski dotyczące przyszłych emerytur oraz konieczności zadbania także indywidualnie o swoje świadczenia i warunki życia na starość. Cieszy mnie, że obecni na sali uważnie słuchali tych informacji, zadawali pytania, nierzadko kontrowersyjne i trudne dla przedstawicieli ZUS-u – dodaje.

Wykład został zorganizowany w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, który powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i jest obecnie realizowany w ponad 120 polskich szkołach wyższych. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i dociera do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Projekt jest  realizowany w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie odbiorców do korzystania ze zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Kontakt z Uczelnią z ramienia  Związku Banków Polskich zainicjował i podtrzymuje Pan Mateusz Zając, Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczej oraz Regionalny Koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Zarówno przed wykładem, jak i po jego zakończeniu studenci mogli skorzystać z możliwości założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.