O ubezpieczeniach społecznych w praktyce

W sobotę 18 listopada 2017 o godz. 15.00 w budynku Uczelni odbył się wykład otwarty zatytułowany „ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”. Wykład poprowadził Pan Łukasz Mazur, pracownik tarnowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i szkoleniowiec.

Wykład był kolejnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach współpracy Uczelni z Centrum Informacji Gospodarczej w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. List intencyjny pomiędzy Uczelnią a Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. został podpisany w lutym 2016 roku. Misją tego programu jest m.in. upowszechnianie wiedzy o rynku finansowym i przedsiębiorczości. Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu zachęcenie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania poprzez zwiększenie świadomości na temat różnych form oszczędzania i inwestowania oraz korzyści płynących z podejmowania tego typu działań. Mają także upowszechniać informacje o systemach emerytalnych w Polsce i na świecie, różnych formach inwestowania, w tym także na giełdzie. Partnerami tego modułu są m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

Inicjatorem sobotniego spotkania był Pan Mateusz Zając, Regionalny Kierownik Centrum Informacji Gospodarczej oraz Regionalny Koordynator programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Zarówno przed wykładem, jak i po jego zakończeniu pracownik ZUS, Pan Łukasz Mazur, zakładał studentom MWSE profile na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Studenci chętnie korzystali z tej możliwości oraz zadawali pytania, zwłaszcza, że od lipca 2018 roku przestaną funkcjonować papierowe zwolnienia lekarskie. Zastąpią je elektroniczne, dostępne do ściągnięcia na indywidualnym koncie PUE.

– Było to już kolejne spotkanie, na którym poruszona została tematyka systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, ale tym razem wykład dotyczył stricte tematów związanych z posiadaniem statusu studenta. Pan Łukasz Mazur przedstawił zasady ubezpieczenia w ramach trzech umów: o dzieło, zlecenia i o pracę oraz działalności gospodarczej. Informował, kiedy powinno się informować pracodawcę o utracie lub zyskaniu statusu studenta. Co ważne, dla ZUS studentem nie jest słuchacz studiów podyplomowych czy doktoranckich.  Kolejny wykład organizowany w ramach współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji odbędzie się w semestrze letnim. Już dziś zapraszam studentów po zbiór praktycznych informacji inwestycyjno-ubezpieczeniowych – mówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, pełnomocnik ds. promocji i reklamy oraz ds. organizacji studenckich.