Nagroda Tertila po raz kolejny w MWSE

30 października 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego w miejskim Ratuszu po raz dwunasty wręczono Nagrody Tertila za najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.

Jak co roku o Nagrodę ubiegać mogli się absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy w roku akademickim 2017/2018 złożyli egzamin dyplomowy, zamieszkujący na stałe w Tarnowie lub powiecie tarnowskim. Nagroda Tertila przyznawana jest w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (oddzielnie oceniane są prace z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych oraz z pozostałych dziedzin).

W tegorocznej edycji konkursu nagrodę za pracę magisterską z dziedziny nauk humanistyczno-społecznej kapituła konkursu, pod przewodnictwem  zastępcy  prezydenta Tarnowa ds. rozwoju gospodarczego Piotra Augustyńskiego, przyznała Pani Justynie Wojtas – absolwentce Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Nagrodzona praca nosi tytuł Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przez dzieci ze spektrum autyzmu i sprzężeniami, a jej promotorem był Pan prof. MWSE, dr hab. inż. Janusz Morbitzer.

Nie była to jedyna nagroda, jaką absolwenci MWSE otrzymali w tegorocznym konkursie. Wyróżnienie otrzymał także Pan Piotr Boryczka, absolwent studiów magisterskich, za pracę Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania trwałym majątkiem produkcyjnym wg wymagań normy ISO 55001 w przedsiębiorstwie chemicznym. Promotorem tej pracy była Pani dr inż. Anna Wojtowicz, pracownik Katedry Zarządzania.

Pozostali nagrodzeni absolwenci 2017/2018:

 • Kategoria: prace magisterskie – obszar nauk techniczno-przyrodniczych  – Marlena Sówka (Politechnika Rzeszowska): Miejskie bieguny wzrostu – koncepcja urbanistyczna.
 • Kategoria: prace licencjackie i inżynierskie – Piotr Derlaga (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie): Opracowanie identyfikacji wizualnej święta odzyskania niepodległości: Tarnów – pierwszy niepodległy.
 • Wyróżnione prace:
  • Paulina Bubisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie): Depopulacja i zjawisko shrinking cities jako wyzwanie dla polskiej polityki miejskiej na przykładzie miasta Tarnowa,
  • Joanna Baran (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki): Galeria Sztuki Współczesnej w Tarnowie-Mościcach. Modernizm utracony,
  • Edyta Mazur (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie): Występowanie lekoopornych szczepów staphylococcus aureus i escherichia coli w miejscach użyteczności publicznej jako potencjalny czynnik zagrożenia zdrowia,
  • Edyta Czarna (Politechnika Świętokrzyska): Sacrum – znaczenie – światło. Zespół sakralny w Tarnowie,
  • Konrad Niemiec (Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki): Ocena jakości wód cieku Wątok.

Gratulacje laureatom złożyli: prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, starosta powiatu tarnowskiego, Roman Łucarz, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie, Ryszard Pagacz oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego, Paweł Smoleń. Nagrodzeni otrzymali statuetki, dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Szczególnie dumni jesteśmy z Absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie!