Kompetencja komunikacyjna kadry kierowniczej – nowa monografia MWSE

Kompetencja komunikacyjna baner
Informujemy, że nakładem Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ukazała się monografia dr Barbary Buzowskiej-Marek poruszająca problemy zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach administracji publicznej. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jej treścią i zakupu. Sprzedaż książek prowadzi Biblioteka uczelniana (ul. Waryńskiego 14, Tarnów, tel. 14 65 65 553, biblio@mwse.edu.pl). Książki można także zamówić online, korzystając z formularza zamówieniowego.

Barbara Buzowska-Marek: Kompetencja komunikacyjna kadry kierowniczej sektora publicznego, Wydawnictwo MWSE, Tarnów 2018, cena 35 zł
Spis treści PDF 60 KB

Sprostanie wyzwaniom, jakie stoją przed administracją publiczną w zakresie jakości realizowanych zadań i świadczonych usług, wymaga od osób zarządzających tymi jednostkami takiej sprawności w zarządzaniu, która wyzwala u pracowników twórczą energię i motywuje do angażowania się na rzecz realizacji celów organizacji. Wzmacniać u pracowników podległych zespołów zaangażowanie organizacyjne potrafią tylko kierownicy, którzy posiadają wysokie kompetencje nie tylko specjalistyczne, ale i społeczne, wśród których szczególnie istotne jest kompetentne komunikowanie się z pracownikami. Wymaga to uświadomienia kierownikom jednostek administracji publicznej wszystkich szczebli zarządzania, że egzekwowanie przestrzegania zapisów ustaw i procedur nie daje gwarancji zaangażowania się organizacyjnego pracowników, jeżeli równocześnie pracownicy nie będą mieć poczucia bezpieczeństwa zawodowego, a relacje na linii przełożony–podwładny nie będą oparte na wzajemnym szacunku i współpracy. Oznacza to, że współczesny kierownik administracji publicznej, aby móc wyzwalać u pracowników kreatywność i innowacyjność, musi dbać o ustawiczny rozwój własnych kompetencji w zakresie komunikowania się z podległym mu zespołem.

Zamiana rozmiaru
Kontrast