Oferta wydawnicza

Autor Tytuł Rok wydania Zamów
Barbara Buzowska-Marek Kompetencja komunikacyjna kadry kierowniczej sektora publicznego 2018  35 zł
Michał Kozioł Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw 2018  55 zł
Kazimierz Barwacz, Karolina Chrabąszcz-Sarad Nadzór właścicielski spółek komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego 2018  59 zł
Leszek Kozioł, Michał Kozioł Czas i praca. Kierunki badań i usprawnień 2018  36,75 zł
Leszek Rudnicki Zachowania finansowe konsumentów 2016  48 zł
Leszek Kozioł, Zenon Muszyński, Andrzej Kozina Wybrane problemy zarządzania stosunkami i warunkami pracy w przedsiębiorstwie 2016  43 zł
Leszek Kozioł, Kazimierz Barwacz Koncepcja ładu korporacyjnego sektora przedsiębiorstw komunalnych 2016  45 zł
Jan Rajmund Paśko (red.) Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole 2016  47 zł
Jan Krukowski (red.) Rzeczywistość dziecka 2012  49 zł
Kazimierz Barwacz, Renata Smoleń (red.) Debiuty naukowe studentów 2012  29 zł
Jan Krukowski (red.) Profilaktyka czy resocjalizacja - między teorią a praktyką 2011  59 zł
Kazimierz Mrozowicz (red.) Determinanty strategiczne zarządzania organizacją w zglobalizowanym i turbulentnym otoczeniu 2010  16 zł
Andrzej Szyszko-Bohusz (red.) Edukacja – praca – prawo w życiu osób niepełnosprawnych 2009  21 zł (15 zł*)
Adam Solak (red.)
Tomasz E. Wardzała (red.)
Praca w przestrzeni życia osób niepełnosprawnych 2008  22 zł (15 zł*)
Poglądy ekonomiczne słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2008  5 zł
red. Stanisław Belniak Państwa Grupy Wyszehradzkiej po dwóch latach członkostwa w Unii Europejskiej 2007  38 zł
Andrzej S. Gajewski Wstęp do zarządzania jakością 2007  39 zł (29 zł)*
Gospodarowanie tarnowskimi nieruchomościami 2006  19 zł
Jolanta Stanienda Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw regionie 2006  43 zł
red. Leszek Kozioł Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym 2005  12 zł
Stanisław Miklaszewski Zagraniczna polityka handlowa Unii Europejskiej 2005  45 zł
Stanisław Belniak, Maciej W.Wierzchowski Ubezpieczenia w gospodarce nieruchomościami 2004  16 zł
Transformacja, integracja, globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski 2004  45 zł
Stanisław Lis, Wojciech M. Lis Podstawy rynku pieniężnego: ujęcie makroekonomiczne 2003  2 zł
Jan Siekierski Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych problemów rozwojowych i integracyjnych 2002  12 zł
Joanna Graca, Joanna Boratyńska Festige dein Wirtschaftsdeutsch 2002  2 zł
Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia 2002  20 zł
Wojciech M. Lis Wstęp do arytmetyki finansowej 2002  2 zł
Edward Łukawer Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej 2001  10 zł
Dylematy transformacji 2001  10 zł
Joanna Graca Słownik podstawowych terminów biznesowych niemiecko-polski i polsko niemiecki 2001  2 zł
Leszek Kozioł
Zygmunt Mazur
Marek Dudek
Wybrane zagadnienia zarządzania operacjami w przedsiębiorstwie 1999  10 zł
red. Stanisław Lis Problemy transformacji systemowej krajów Europy Środkowo-Wschodniej 1998  10 zł
Problemy Współczesnej Pedagogiki
ISSN 2450-8101
numer 1/2017) język polski
spis treści
2017  23 zł
numer 1/2016) język polski
spis treści
2016  23 zł
numer 1/2015) język polski
spis treści
2015  23 zł
Zeszyty Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
ISSN 1506-2635
numer 4/2017 36) język angielski
spis treści
2017  28 zł
numer 3/2017 35) język polski
spis treści
2017  28 zł
numer 2/2017 34) język polski
spis treści
2017  28 zł
numer 1/2017 33) język polski
spis treści
2017  28 zł
numer 4/2016 32) język angielski
spis treści
2016  28 zł
numer 3/2016 (31) język polski
spis treści
2016  28 zł
numer 2/2016 (30) język polski
spis treści
2016  28 zł
numer 1/2016 (29) język polski
spis treści
2016  28 zł
numer 4/2015 (28) język angielski
spis treści
2015  28 zł
numer 2-3/2015 (27) język angielski
spis treści
2015  28 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 1/2015 (26)
język polski
spis treści
2015  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 2/2014 (25)
język angielski
spis treści
2014  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 1/2014 (24)
język polski
spis treści
2014  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 2/2013 (23)
język angielski
spis treści
2013  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 1/2013 (22)
język polski
spis treści
2013  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 2/2012 (21)
język polski
spis treści
2012  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 1/2012 (20)
język polski
spis treści
2012  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Zarządzania
numer 2/2011 (19)
język angielski
spis treści
2011  40 zł
Seria: Prace z Zakresu Oświaty i Wychowania
numer 1/2011 (18)
język polski
spis treści
2011  40 zł
Seria: Prace z zakresu zarządzania
numer 1/2011 (17)
język angielski
spis treści
2011  40 zł
numer 2(16)/2010 język angielski
spis treści
2010  35 zł
numer 1(15)/2010 spis treści 2010  35 zł
numer 3(14)/2009 spis treści 2009  15 zł
numer 2(13)/2009 T. 1-3 Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro- i makroekonomiczne 2009  t.1 15 zł
 t.2 15 zł
 t.3 20 zł
zeszyt 1(12)/2009 spis treści 2009  15 zł
zeszyt 1(11)/2008 spis treści 2008  15 zł
zeszyt 1(10)/2007 Wybrane problemy współczesnego zarządzania 2007  15 zł
zeszyt 1(9)/2006 Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki 2007  15 zł
zeszyt 8 Zawiera m.in. materiały z konferencji naukowej 2005  10 zł
zeszyt 7 Prace z zakresu informatyki i zarządzania 2005  10 zł
zeszyt 6 Zawiera artykuły młodej kadry naukowej 2004  10 zł
zeszyt 5 Prace z zakresu zarządzania 2004  10 zł
zeszyt 4 Prace Katedry Marketingu 2001  10 zł
zeszyt 3 Prace z zakresu zarządzania 2000  10 zł
zeszyt 2 Materiały z konferencji naukowej 1999  10 zł

*cena dla studentów MWSE, po okazaniu legitymacji studenckiej

Zamawiający

imię

nazwisko

nazwa instytucji

ulica, nr

kod, miejscowość

NIP

telefon

e-mail

uwagi dodatkowe

Forma płatności

 pobranie pocztowe przedpłata

 Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997 r. nr 133 poz. 883).

Zamiana rozmiaru
Kontrast