Dofinansowanie studiów w programie „Aktywny samorząd”

Logo programu aktywny samorządUrząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które:

  1. Posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  2. Pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w semestrze letnim 2018/2019 przyjmowane są do 31 marca 2019 r.

Zachęcamy osoby uprawnione do korzystania z programu. Zobacz więcej informacji.