Dofinansowanie czesnego dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności

Logo programu aktywny samorządUrząd Miasta Tarnowa informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania do kosztów związanych z pobieraniem nauki na poziomie wyższym. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej.

Dofinansowanie opłat za naukę odbywa się semestralnie i może pokryć w całości wpłacone czesne (do kwoty 3000 zł).

Wnioski o dofinansowanie w semestrze letnim 2017/2018 są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2018 r. 

Więcej informacji na temat programu.