Samorząd studencki

Rada Uczelniana Samorządu Studentów prowadzi działania na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności: kształtowania modelu i programu studiów, podnoszenia poziomu studiowania i nauczania, organizacji samopomocy koleżeńskiej i adaptacji studentów pierwszego roku, poszanowania osoby i godności studenta oraz prawa do swobodnego zrzeszania się; dba o poziom i poprawę warunków socjalno-bytowych studentów, przyczynia się do organizacji czasu wolnego studentów zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami.

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Przewodniczący

 • Gabriela Januś (Pedagogika – 3 rok studia I stopnia)

Wiceprzewodniczący

 • Wiesław Boduszek (Zarządzanie – 3 rok studia I stopnia)

Sekretarz

 • Robert Plebanek (Zarządzanie – 1 rok studia I stopnia – starosta)

Członkowie

 • Anna Zbylut  (Pedagogika – 3 rok studia I stopnia)
 • Monika Hebda  (Pedagogika – 3 rok studia I stopnia)
 • Aleksandra Kutek  (Pedagogika – 3 rok studia I stopnia)
 • Beata Stężowska  (Pedagogika – 3 rok studia I stopnia)
 • Celina Lawrenc (Zarządzanie – 3 rok studia I stopnia)
 • Olga Wyżykowska  (Zarządzanie – 3 rok studia I stopnia)
 • Magdalena Wełna  (Zarządzanie – 3 rok studia I stopnia)
 • Łukasz Wiśniowski (Zarządzanie- 3 rok studia I stopnia)
 • Wojciech Kiełbasa (Finanse i Rachunkowość- 1 rok studia I stopnia – starosta)
 • Witold  Łukasik (Zarządzanie – 1 rok studia II stopnia – starosta)

Kontakt

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14, p. 17 (I p.)
tel. 14 65 65 570
fax: 14 65 65 519
e-mail: russ@mwse.edu.pl