Samorząd studencki

Rada Uczelniana Samorządu Studentów prowadzi działania na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności: kształtowania modelu i programu studiów, podnoszenia poziomu studiowania i nauczania, organizacji samopomocy koleżeńskiej i adaptacji studentów pierwszego roku, poszanowania osoby i godności studenta oraz prawa do swobodnego zrzeszania się; dba o poziom i poprawę warunków socjalno-bytowych studentów, przyczynia się do organizacji czasu wolnego studentów zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami.

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Przewodniczący

  • Gabriela Januś (Pedagogika – 1 rok studia II stopnia)

Wiceprzewodnicząca

  • Celina Lawrenc (Finanse i rachunkowość – 3 rok studia I stopnia)

Sekretarz

  • Robert Plebanek (Finanse i rachunkowość – 1 rok studia I stopnia)

Członkowie

  • Monika Hebda  (Pedagogika – 1 rok studia II stopnia)
  • Aleksandra Kutek  (Pedagogika – 1 rok studia II stopnia)
  • Beata Stężowska  (Pedagogika – 1 rok studia II stopnia)
  • Joanna Szarkowicz (Finanse i rachunkowość- 2 rok studia I stopnia)

Kontakt

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14, p. 17 (I p.)
tel. 14 65 65 570
fax: 14 65 65 519
e-mail: russ@mwse.edu.pl