Samorząd studencki

Rada Uczelniana Samorządu Studentów prowadzi działania na rzecz prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego i wychowawczego, a w szczególności: kształtowania modelu i programu studiów, podnoszenia poziomu studiowania i nauczania, organizacji samopomocy koleżeńskiej i adaptacji studentów pierwszego roku, poszanowania osoby i godności studenta oraz prawa do swobodnego zrzeszania się; dba o poziom i poprawę warunków socjalno-bytowych studentów, przyczynia się do organizacji czasu wolnego studentów zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami.

Skład Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Przewodniczący

 • Magdalena Sobol (Zarządzanie – 2 rok studia I stopnia)

Wiceprzewodnicząca

 • Małgorzata Nowak (Zarządzanie  – 2 rok studia II stopnia)

Członkowie

 • Kinga Bachara (Zarządzanie – II rok studiów I stopnia)
 • Agata Bilińska (Pedagogika – I rok studiów I stopnia – starosta grupy)
 • Aleksandra Bujak (Finanse i rachunkowość – I rok studiów I stopnia – starosta grupy)
 • Mateusz Chrupek (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)
 • Dominik Cierniak (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)
 • Martyna Grabowska (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)
 • Anna Kapustka (Zarządzanie – II rok studiów II stopnia – starosta grupy)
 • Mirosław Maniawski (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)
 • Grzegorz Nowakowski (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia – starosta grupy)
 • Agata Piech (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)
 • Tadeusz Stela (Zarządzanie – II rok studiów II stopnia – starosta grupy)
 • Piotr Zych (Zarządzanie – I rok studiów I stopnia)

Kontakt

33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 14, p. 17 (I p.)
tel. 14 65 65 570
fax: 14 65 65 519
e-mail: russ@mwse.edu.pl

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast