Zamknięcie Uczelni w okresie świątecznym

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z zaostrzająca się sytuacją epidemiologiczną oraz przypadającymi w tym czasie Świętami Wielkanocnymi w dniach 4-13 kwietnia 2020 r. Uczelnia będzie zamknięta.
W okresie 6-9 kwietnia (poniedziałek-czwartek) komunikacja z pracownikami działów obsługi będzie odbywać się wyłącznie drogą mailową:
Dziekanat: dziekanat@mwse.edu.pl

Kwestura: kwestura@mwse.edu.pl
Biblioteka: prolongata@mwse.edu.pl

Przypominamy, że zajęcia w formie zjazdów są zawieszone do 10 kwietnia 2020 r.
Zajęcia przewidziane harmonogramami są w tym czasie realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy e-learningowej.
Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach zdalnych ze wszystkich przedmiotów, które realizuje w bieżącym semestrze.

Wszyscy studenci, którzy po 12 marca br. nie mieli zaliczonego semestru, będą mieli ten semestr zaliczony warunkowo do dnia 30 czerwca 2020 r. Jako warunek liczy się cały przedmiot, a nie osobno wykład i ćwiczenia. Liczba warunków może przekraczać liczbę określoną Regulaminem studiów obowiązującym w MWSE.

Życzymy Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!

Zamiana rozmiaru
Kontrast