Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzaminy dyplomowe – licencjackie i magisterskie – będą prowadzone w formie tradycyjnej (określonej w § 36 ust. 5 Regulaminu studiów), przy zachowaniu wszystkich zaleceń GIS. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek promotora lub studenta, dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w formie zdalnej. Wniosek, skierowany do Pełnomocnika Rektora ds Kształcenia i Studentów, powinien być złożony drogą elektroniczną na adres skrzynki pocztowej pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

Aby usprawnić proces weryfikacji prac w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym tekst pracy w wersji ostatecznej dopuszczonej do egzaminu musi zostać przesłany w postaci pliku w formacie pdf na adres:

  • kierunek: Finanse i rachunkowość – monika.marcinek@mwse.edu.pl
  • kierunek: Pedagogika – joanna.bator@mwse.edu.pl
  • kierunek: Zarządzanie – marta.slowik@mwse.edu.pl

co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem złożenia egzaminu dyplomowego. Wersja ostateczna pracy powinna zostać potwierdzona przez promotora poprzez przesłanie wiadomości do odpowiedniego pracownika Dziekanatu. W treści wiadomości należy podać nazwisko i imię studenta oraz temat jego pracy. Listy mogą mieć charakter zbiorczy.

Finanse i rachunkowość

Promotor Specjalność
(Grupa)
Recenzent Termin egzaminu Miejsce
dr Maria Dąbrowa FiRP (S1) dr inż. Anna Wojtowicz  9.07.2020, godz. 10:00 ul. Szeroka 9
dr Wojciech Kozioł FiRP (S2) dr Janusz Ząbek  2.07.2020, godz. 10:00 ul. Szeroka 9, aula

 

Pedagogika

Promotor Specjalność
(Grupa)
Recenzent Termin egzaminu Miejsce
Studia I stopnia
dr Michał Korbelak PSO (S1) dr inż. Ryszard Mysior 19.06.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9, aula
dr Michał Korbelak PiW (S2) dr Renata Smoleń 19.06.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9, aula
dr Renata Smoleń PiW (S3) dr Michał Korbelak 19.06.2020, godz. 12:00-17:00 ul. Szeroka 9, s. 3
Studia II stopnia
dr Michał Korbelak PSZPS (S8) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 19.06.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9
dr inż. Ryszard Mysior PPiWiTP (S3) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 9.07.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9, s. 3
dr inż. Ryszard Mysior RES (S7) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 9.07.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9, s. 3
dr inż. Ryszard Mysior PSZiDZ (S9) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 9.07.2020, godz. 9:00-16:00 ul. Szeroka 9, s. 3
dr hab. Jan Rajmund Paśko PSZiDZ (S8) dr Renata Smoleń 10.07.2020 ul. Szeroka 9
ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora PPiWiTP (S2) dr Renata Smoleń 1.07.2020, godz. 8:00-16:00 ul. Szeroka 9
ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora PPiWiTP (S5) dr Renata Smoleń 1.07.2020, godz. 8:00-16:00 ul. Szeroka 9
dr Renata Smoleń PPiWiTP (S1) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 17.06.2020, godz. 12:00-16:00 ul. Szeroka 9
dr Renata Smoleń  PPiWiTP (S4) ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora 18.06.2020, godz. 12:00-16:00 ul. Szeroka 9

 

Zarządzanie

Promotor Specjalność
(Grupa)
Recenzent Termin egzaminu Miejsce
Studia I stopnia
dr Michał Kozioł ZF (S2) dr inż. Janusz Ząbek 6.07.2020, godz. 10:00  ul. Szeroka 9
dr Wojciech Kozioł RiZF (S, IOS) dr inż Janusz Ząbek 2.07.2020, godz. 10:00  ul. Szeroka 9
dr inż. Anna Wojtowicz ZiAP (S1) dr Michał Kozioł 3.07.2020, godz. 11:00  ul. Szeroka 9, aula
dr Janusz Ząbek ZF (S4), IOS dr Michał Kozioł 4.07.2020, godz. 8:30  ul. Szeroka 9
dr Janusz Ząbek LwB (S3) prof. dr hab. Leszek Kozioł 4.07.2020, godz. 8:30  ul. Szeroka 9
Studia II stopnia
prof. dr hab. Leszek Kozioł RiZF, IOS ZF(S5) dr inż. Anna Wojtowicz 5.07.2020, godz. 11:00  ul. Szeroka 9, aula
prof. dr hab. Leszek Kozioł GN, IOS (S6) dr inż. Janusz Ząbek 30.06.2020, godz. 10:00  ul. Szeroka 9, aula
dr Wojciech Kozioł RiZF (S3) dr inż. Janusz Ząbek 2.07.2020, godz. 10:00  ul. Szeroka 9, aula
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki RiZF (S4) dr Wojciech Kozioł 3.07.2020, godz. 12:00  ul. Szeroka 9, s. 3
prof. dr hab. Jan Siekierski ZiAP (S1) dr inż Anna Wojtowicz 4.07.2020  ul. Szeroka 9, s. 3
dr inż. Anna Wojtowicz ZiAP (S2) prof. dr hab. Leszek Kozioł 3.07.2020, godz. 9:00  ul. Szeroka 9, s. 3
dr Janusz Ząbek LwB (S7) prof. dr hab. Leszek Kozioł 27.06.2020, godz. 9:00;
4.07.2020, godz. 8:30
 ul. Szeroka 9

 

Zamiana rozmiaru
Kontrast