Egzaminy

Organizacja sesji egzaminacyjnej

Finanse i rachunkowość ((studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne)
Pedagogika (studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne)
Zarządzanie (studia I i II stopnia stacjonarne, niestacjonarne)

Obrona pracy dyplomowej

Harmonogram egzaminów dyplomowych