Ogłoszenia

Uwaga! Z dniem 1 grudnia 2013 r. nastąpiły zmiany organizacyjne w obsłudze słuchaczy. Dotychczasowe obowiązki Centrum Edukacji Menedżerskiej przejęły dwa działy: Dział Nauczania i Dziekanat.