Oferta dla firm

Kształcenie i szkolenia kadry zarządzającej i pracowników

Fundament, na którym opiera się nowoczesna firma tworzą: elastyczna struktura organizacyjna, właściwa strategia rozwoju, profesjonalny biznes plan, niezawodny system wynagradzania, efektywne zarządzanie czasem, proefektywnościowa kultura organizacyjna. W każdym z tych obszarów mogą pojawić się problemy, których właściwe rozwiązanie jest niezbędne do systematycznego umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kadry zarządzającej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie proponuje przedsiębiorcom opracowywane na indywidualne zlecenia profesjonalne ekspertyzy i analizy z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości, a także nieruchomości i problemów związanych z rynkiem turystycznym.

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga również stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób w nim zatrudnionych. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie jest organizatorem studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń. Oprócz oferty stałej proponujemy studia, kursy i szkolenia w całości dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa tak, aby przyniosły jak najlepszy efekt. Nasi wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści, co sprawia, że czas i środki przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przynoszą wymierne korzyści.

Oferta prorynkowa Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomiczne w Tarnowie skierowana jest nie tylko do przedsiębiorców, ale również do pracowników instytucji publicznych i samorządowych oraz przedstawicieli placówek oświatowych, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na niniejsze usługi.

Zapytania ofertowe prosimy składać w sekretariacie Uczelni:
ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 65 65 565
e-mail: mwse@mwse.edu.pl

Wynajem sal

Uczelnia oferuje sale wykładowe na spotkania biznesowe, szkolenia, seminaria i konferencje. Sale są wyposażone w sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.

Zamiana rozmiaru
Kontrast