Ekspertyzy i analizy

Fundament, na którym opiera się nowoczesna firma tworzą: elastyczna struktura organizacyjna, właściwa strategia rozwoju, profesjonalny biznes plan, niezawodny system wynagradzania, efektywne zarządzanie czasem, proefektywnościowa kultura organizacyjna. W każdym z tych obszarów mogą pojawić się problemy, których właściwe rozwiązanie jest niezbędne do systematycznego umacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Wychodząc naprzeciw potrzebom kadry zarządzającej, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie proponuje przedsiębiorcom opracowywane na indywidualne zlecenia profesjonalne ekspertyzy i analizy z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości, a także nieruchomości i problemów związanych z rynkiem turystycznym.

Proponowane tematy ekspertyz i analiz:

 • Model biznesu i plan biznesowy przedsiębiorstwa
 • Regulamin wynagradzania pracowników
 • Kontrakty menadżerskie i kontrakty kierownicze
 • Zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Regulamin pracy
 • System okresowych ocen pracowników
 • Projekt struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego
 • Ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Analiza ryzyka na rynku nieruchomości
 • Analiza lokalnych rynków nieruchomości
 • Zachowania konsumentów w turystyce
 • Wizerunek przedsiębiorstwa turystycznego/destynacja turystyczna

Zapytania ofertowe prosimy składać w sekretariacie Uczelni:
ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
tel. 14 65 65 565
e-mail: mwse@mwse.edu.pl