Senat

dr hab. Michał Woźniak, prof. nadzw. – Rektor
prof. dr hab. Leszek  Kozioł
prof. dr hab. Zenon Muszyński
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
prof. dr hab. Jan Siekierski

dr hab. Zofia Brańka, prof. nadzw.
dr hab. Jan Krukowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jan Rajmund Paśko. prof. nadzw.
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw.
dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, prof. nadzw.

dr Mirosław Cholewiński
dr Sabina Kurzawa – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania i Turystyki
dr Renata Smoleń – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania i Turystyki
dr inż. Anna Wojtowicz

mgr Zofia Kozioł – Kanclerz
mgr Lidia Matuszewska
mgr Witold Zych

Przedstawiciele studentów

Gabriela Januś
Robert Plebanek
Celina Lawrenc
Beata Stężowska