Senat

dr Michał Kozioł – Rektor
prof. dr hab. Leszek  Kozioł
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
prof. dr hab. Jan Siekierski

ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw.

dr Maria Dąbrowa
dr inż. Anna Wojtowicz – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów
dr inż. Janusz Ząbek

mgr Zofia Kozioł – Pełnomocnik Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerz
mgr Małgorzata Kwiek
mgr Witold Zych

Przedstawiciele studentów
Magdalena Sobol
Małgorzata Nowak
Robert Plebanek

Komisje Senackie

Zamiana rozmiaru
Kontrast