Senat

dr Michał Kozioł – Rektor
prof. dr hab. Leszek  Kozioł
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
prof. dr hab. Jan Siekierski

dr hab. Zofia Brańka, prof. nadzw.
dr hab. Jan Krukowski, prof. nadzw.
dr hab. inż. Jan Rajmund Paśko. prof. nadzw. – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Zarządzania i Turystyki
ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw.
dr hab. Anna Wawrzonkiewicz-Słomska, prof. nadzw.
dr hab. Michał Woźniak, prof. nadzw.

dr Maria Dąbrowa
dr Sabina Kurzawa – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr inż. Janusz Ząbek

mgr Weronika Budzik – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki
mgr Zofia Kozioł – Kanclerz
mgr Małgorzata Kwiek
mgr Witold Zych

Przedstawiciele studentów
Gabriela Januś
Robert Plebanek
Katarzyna Marek-Gofron
Wioletta Rymanowska
Ewa Hajduk
Beata Stężowska

Komisje Senackie