Senat

dr Michał Kozioł – Rektor
prof. dr hab. Leszek  Kozioł
prof. dr hab. Wasilij Rudnicki
prof. dr hab. Jan Siekierski

ks. dr hab. Jacek Siewiora, prof. nadzw.
dr hab. Michał Woźniak, prof. nadzw.

dr Maria Dąbrowa
dr inż. Anna Wojtowicz – Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia i Studentów
dr inż. Janusz Ząbek

mgr Zofia Kozioł – Pełnomocnik Rektora ds. Administracyjno-Finansowych – Kanclerz
mgr Małgorzata Kwiek
mgr Witold Zych

Przedstawiciele studentów
Magdalena Sobol
Małgorzata Nowak
Robert Plebanek

Komisje Senackie

Zamiana rozmiaru
Kontrast