Komisje Senackie

Komisja ds. Strategii i Rozwoju

 • prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak – przewodniczący
 • mgr Zofia Kozioł
 • mgr Witold Zych

Komisja ds. Współpracy Zagranicznej

 • prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak – przewodniczący
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł
 • mgr Joanna Bator
 • mgr Radosław Pyrek
 • Robert Plebanek

Komisja ds. Akredytacji i Kategoryzacji

 • dr inż. Anna Wojtowicz – wiceprzewodniczący
 • mgr Weronika Budzik
 • mgr Anna Karaś
 • mgr Zofia Kozioł
 • mgr Anna Mikos
 • mgr Witold Zych

Komisja ds. Badań Naukowych

 • prof. dr hab. Leszek Kozioł – przewodniczący
 • ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora
 • prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak
 • dr inż Anna Wojtowicz
 • mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
 • mgr Radosław Pyrek

Komisja ds. Wydawnictw

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • prof. dr hab. Leszek Kozioł – wiceprzewodniczący
 • mgr Lidia Matuszewska

Komisja ds. Dydaktyki i Efektów Kształcenia

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • dr Michał Kozioł
 • dr Renata Smoleń
 • dr inż. Anna Wojtowicz
 • mgr Weronika Budzik

Komisja ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Uzyskanych w Edukacji Nieformalnej

 • prof. dr hab. Leszek Kozioł – przewodniczący
 • dr Renata Smoleń

Komisja ds. Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • mgr Małgorzata Kwiek – sekretarz
 • mgr Lidia Matuszewska
 • mgr Witold Zych

Uczelniana Rada ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

 • mgr Witold Zych – przewodniczący
 • dr Michał Korbelak
 • dr Wojciech Kozioł
 • dr Renata Smoleń
 • dr Janusz Ząbek
 • mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad
 • mgr Paweł Bełzowski
 • Kinga Bachara
 • Magdalena Sobol

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 • prof. dr hab. Leszek Kozioł – przewodniczący
 • dr Janusz Ząbek
 • Martyna Grabowska

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • dr Michał Korbelak
 • dr Wojciech Kozioł
 • Młgorzata Nowak
 • Magdalena Sobol

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

 • dr Janusz Ząbek – przewodniczący
 • dr Maria Dąbrowa
 • Mateusz Chrupek

Komisja Wyborcza

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad

Komisja ds. Orderów i Odznaczeń

 • mgr Małgorzata Kwiek
 • mgr Witold Zych

Rada Biblioteczna

 • prof. dr hab. Jan Siekierski – przewodniczący
 • mgr Lidia Matuszewska – dyrektor Biblioteki
 • dr inż Anna Wojtowicz