Zgłoś się do Jury Młodzieżowego TNF!

Tarnowska nagroda filmowa - plakatTarnowskie Centrum Kultury zaprasza studentów MWSE w Tarnowie do Młodzieżowego Jury 32 Tarnowskiej Nagrody Filmowej.

Aby zostać członkiem Młodzieżowego Jury należy osobiście dostarczyć wypełniony formularz do dnia 28 lutego 2018 r. (formularz dostępny na stronie www.tck.pl) w Dziale Imprez pok. 25, Tarnowskiego Centrum Kultury, ul. Rynek 5 w godzinach 9.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku. Złożenie deklaracji uczestnictwa uprawnia do udziału w trzech bezpłatnych wykładach o polskim filmie.

Właściwy skład jurorski zostanie wyłoniony w teście z wiedzy zdobytej podczas wykładów. Wykłady będą odbywać się w klubie filmowym Kina Marzenie. Tarnowska Nagroda Filmowa odbędzie się w dniach 21-28 kwietnia 2018 r.

Autorem plakatu TNF jest grafik, plakacista, rysownik, ilustrator, projektant form graficznych, Mieczysław Wasilewski.