Zakończenie projektu „Kiitos 21st Century Preschools”

W dniach od 9 do 15 lipca, w Ponte de Sor w Portugalii odbyło się sympozjum finalizujące międzynarodowy projekt edukacyjny „Kiitos 21st Century Preschools”. Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie, partnera w projekcie obok uczelni z Portugalii, Włoch i Turcji, reprezentowała mgr Ewa Zybura, która przedstawiła prezentację zatytułowaną „Teaching English to Young Learners at Polish Preschools and how to become a fully qualified teacher of English to Young Learners”.