Wizyta pod Akropolem

W dniach 21-25 maja 2018 r. przedstawiciele Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  przebywali z wizytą partnerską w University of West Attica w Atenach w Grecji, w ramach programu Erasmus+.

University of West Attica powstał w 2018 roku. Jest wynikiem połączenia Piraeus University of Applied Sciences i Athens University of Applied Sciences. Nowy uniwersytet jest trzecim co do wielkości w Grecji. University of West Attica oferuje 26 studiów licencjackich i 40 studiów podyplomowych w różnych dziedzinach inżynierii, gospodarki, zdrowia, sztuki i technologii żywności. Absolwenci Uniwersytetu zgodnie z tradycją byłych PUAS i AUAS będą z powodzeniem obsługiwać sektory przemysłu i usług gospodarki greckiej i międzynarodowej. Współpraca MWSE z partnerem greckim obejmuje nie tylko wymianę studentów i pracowników, ale także wspólną działalność naukowo-badawczą, wydawniczą, organizację konferencji naukowych.

Kierownik Dziekanatu, mgr Weronika Budzik, pełnomocnik kanclerza ds. promocji, mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad oraz pracownicy Biblioteki – mgr Lidia Matuszewska i mgr Beata Topolska – wzięli udział w szkoleniach, mających na celu wymianę doświadczeń i tzw. dobrych praktyk w zakresie organizacji procesu rekrutacyjnego, tworzenia i stosowania innowacyjnych rozwiązań, doskonalenia procedur obsługi studentów, w tym zagranicznych, promocji oferty edukacyjnej oraz marketingu bibliotecznego i promocji nowych źródeł informacji naukowej wśród pracowników naukowych i studentów.

Wszystkich studentów i pracowników MWSE zainteresowanych uczestnictwem w programie Erasmus+ zapraszamy i zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na adres: iro.mwse@mwse.edu.pl.

Zamiana rozmiaru
Kontrast