VIII Forum Uczelni Niepublicznych z udziałem MWSE

W dniach 22-25 marca 2018 r. odbyło się VIII Forum Uczelni Niepublicznych w Kościelisku. W tym roku przy okazji Forum odbył się XXXI Zjazd Forum Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych PSRP. Studenci z całej Polski zgromadzili się już po raz ósmy. Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie reprezentowała Gabriela Januś, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów.

Oficjalne rozpoczęcie odbyło się w Kompleksie Wypoczynkowo-Szkoleniowym AMW Rewita. Kościelisko – to miejsce bardzo dobrze sprzyjające szkoleniom i wymianie doświadczeń. Przez wiele lat w Kościelisku odbywały się Konferencje Krajowe Parlamentu Studentów RP. Ostatnia XXIII Konferencja miała miejsce w zeszłym roku.

– Codziennie odbywało się po kilkanaście szkoleń, przede wszystkim związanych z naszą działalnością w samorządach studenckich. Jako przykład warto podać szkolenie pt.: „Personal branding i wizerunek osobisty w sieci”, którego celem było rozwijanie umiejętności z zakresu budowania własnej marki. Szkolenie rozpoczęło się od zdefiniowania czym jest własna marka i dlaczego spełnia dziś taką rolę. Bardzo mnie ten temat zainteresował – mówi Gabriela Januś.

Nasza reprezentantka wzięła udział także w szkoleniach pt.:

  1. Człowiek 5.0 –  don’t get lost – świat i biznes zmieniają się w tempie dotąd nie spotykanym – innowacja, startupy i technologie to słowa kluczowe.
  2. Zarządzanie kryzysowe a imprezy masowe – szkolenie miało na celu rozwój umiejętności  pracy zespołowej w ocenie ryzyka, a przede wszystkim jak postępować w sytuacjach kryzysowych.
  3. Mówca doskonały – retoryka dla opornych – czyli jak radzić sobie z przemówieniami przy 300 osobach i zacząć przemawiać tak, by chcieli Cię słuchać.
  4. Podstawy krypto walut – czyli jak podejmować decyzje inwestycyjne?
  5. Jak radzić sobie ze stresem  – uczestnicy szkolenia mieli możliwość sprawdzić jak radzić sobie ze stresem za pomocą odpowiednio dobranych dla nich ćwiczeń.
  6. Akcja REKRUTACJA- o rekrutacji inaczej –  każdy człowiek ma do czynienia z rekrutacją codziennie … Podczas szkolenie pokazano jak skutecznie prowadzić rekrutację.

Podczas Forum odbyło się też posiedzenie Komisji branżowej FUN, w trakcie którego zostały poruszone różnego rodzaju sprawy, m.in. przeprowadzono wybory uzupełniające oraz dyskusje nad wyborem miejsca na kolejny zjazd, który odbędzie się w październiku. Na zakończenie sobotniego wieczoru zorganizowano spotkanie z Przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej Tomaszem Tokarskim.

Powstał też bardzo pomocny poradnik, w którym zawarte są najważniejsze informacje, prawa i obowiązki studentów, różnego rodzaju regulaminy itp.

– Dzięki tak świetnej integracji mogliśmy się powymieniać doświadczeniami i pozyskać nowe znajomości. Było to moje drugie Forum jako przedstawiciel MWSE. Z pewnością był to udany wyjazd. Zdobyłam nowe umiejętności, którymi chętnie podzielę się z moimi kolegami z Rady Uczelniane – mówi Gabriela Januś, przewodnicząca RUSS MWSE.