Uroczysta Promocja Absolwentów 2018!

Dnia 13 lipca br. odbyła się uroczysta Promocja Absolwentów roku akademickiego 2017/2018, podczas której 47 wyróżnionych absolwentów Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych odebrało dyplomy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, członkowie Rady Patronackiej MWSE w Tarnowie oraz licznie przybyli goście, a także nauczyciele akademiccy i pracownicy administracyjni Uczelni. Uroczystości przewodniczył Rektor, prof. MWSE dr hab. Michał Woźniak.

– W roku akademickim 2017/2018 do grona absolwentów MWSE z tytułem licencjata dołączyły 72 osoby, z tytułem magistra 157 osób oraz 20 słuchaczy studiów podyplomowych, natomiast w turze jesiennej do tego grona dołączy jeszcze 85 osób. Podczas dzisiejszej uroczystości nagrodziliśmy tych, których prace dyplomowe okazały się najlepsze. Wśród tych 47 autorów jest 30 absolwentów kierunku Zarządzanie, 10 kierunku Pedagogika, 6 kierunku Finanse i rachunkowość oraz 1 kierunku Turystyka i rekreacja. Wśród wyróżnionych prac są też takie o tematyce związanej z miastem czy gminą Tarnów, zatem z całą pewnością nasi absolwenci wezmą udział w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila – powiedziała Dziekan Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz Wydziału Nauk Społecznych dr Renata Smoleń.

Podczas uroczystości nagrodzono także 2 absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ze studiów, tj. najlepszego Absolwenta Wydziału Zarządzania i Turystyki oraz najlepszego Absolwenta Wydziału Nauk Społecznych. Najlepszą na Wydziale Zarządzania i Turystyki okazała się Pani mgr Anna Pers, absolwentka kierunku Zarządzanie, studiów II stopnia, specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami, której średnia ze studiów wyniosła 5,34. Najlepszym na Wydziale Nauk Społecznych okazał się Pan mgr Jerzy Bardel, który ukończył studia II stopnia na kierunku Pedagogika, na specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jego wynik ze studiów to 5,0. Warto przypomnieć, iż Pani Anna Pers została nagrodzona już podczas uroczystości Promocji Absolwentów MWSE w 2016 roku, kiedy to ukończyła studia I stopnia na kierunku Zarządzanie ze średnią 5,4. Pani Pers i Pan Bardel odebrali gratulacje od Pana Rektora i Pani Kanclerz oraz nagrody – tablety.

W imieniu wyróżnionych absolwentów głos zabrał Pan mgr Jerzy Bardel, przypominając swoje początki w murach Uczelni. Podziękował za wsparcie swoim koleżankom z roku, rodzinie, zwłaszcza żonie oraz wykładowcom, z którymi spotkał się przez lata nauki. Absolwenci wręczyli kwiaty Władzom Uczelni.

W dalszej części uroczystości  głos zabrała Gabriela Januś, Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów MWSE, która przedstawiła najważniejsze działania studentów zrzeszonych w RUSS-ie w roku akademickim 2017/2018. Podziękowanie za zaangażowanie i wkład w działalność na rzecz rozwoju społeczności akademickiej otrzymała absolwentka lic. Celina Lawrenc, wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. Pani Lawrenc znalazła się także w gronie 47 wyróżnionych absolwentów.

Ostatnim ważnym punktem uroczystości było ogłoszenie przez Jego Magnificencję Rektora prof. MWSE dr hab. Michała Woźniaka osoby wyróżnionej przez Kapitułę uczelnianego Medalu Bene Merito:

– Decyzją Kapituły Medalu, pod moim przewodnictwem w trakcie tegorocznej Promocji Absolwentów złotym medalem BENE MERITO odznaczony zostaje Piotr Augustyński. Ekonomista. Absolwent m.in. Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych w zakresie Komunikacji społecznej i doradztwa personalnego Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. W latach 2006 – 2014 zaangażowany w pracę z młodzieżą, a także Zastępca Dyrektora w Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Tarnowie. Radny Rady Miejskiej w Tarnowie w latach 2010-2014. Społecznik, samorządowiec, przedsiębiorca. Aktualnie pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Tarnowa, jest także członkiem Rady Patronackiej Naszej Uczelni.

Piotr Augustyński, odbierając medal, podziękował za wyróżnienie Kapitule Medalu, pogratulował absolwentom, życząc im dalszych sukcesów. Powiedział, iż studia podyplomowe w MWSE były dla niego ważnym etapem w edukacji, że nie spodziewał się, będąc studentem, jak ułoży się jego życie zawodowe, zatem warto wyznaczać sobie ambitne cele i być otwartym na to co przyjdzie. Władzom Uczelni życzył, aby Uczelnia dalej się tak rozwijała, powiedział, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna zawsze była ważna dla rozwoju społecznego i gospodarczego miasta Tarnowa.

Kanclerz mgr Zofia Kozioł odczytała listy okolicznościowe przesłane na ręce Pana Rektora m.in. od Stanisława Sorysa, wicemarszałka Województwa Małopolskiego, posłanki Józefy Szczurek-Żelazko oraz posła Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Uczelni oraz tradycyjna lampka wina.

Galeria (fot. Artur Gaw1e)