Ubezpieczenie NNW dla studentów

Kanclerz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie proponuje wszystkim studentom zawarcie umowy

UBEZPIECZENIA OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

na rok akademicki 2017/2018 (okres ubezpieczenia od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.)
Wysokość jednorazowej składki rocznej wynosi 39 zł (suma ubezpieczenia – 20 000 zł, ubezpieczyciel – PZU).
Termin wniesienia opłaty upływa z dniem 30 listopada 2017 r.

Wpłaty przyjmuje Dział Personalny – ul. Szeroka 9 (pok. nr 18 – II piętro):
poniedziałek–piątek – godz. 8:00–15:00
sobota (7.10, 14.10, 21.10, 4.11, 25.11.2017) – godz. 8:00–13:00

Uwaga! Wpłaty przyjmowane są wyłącznie w formie gotówkowej. Wpłaty dokonane na konto nie będą honorowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Personalnym, lub pod numerem telefonu 14 65 65 542.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie realizacji obowiązkowych praktyk studenckich posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe.

Więcej informacji na temat ubezpieczenia studenta.