Ubezpieczenie NNW – tylko do 25.11.2019!

Zachęcamy studentów do zakupu ubezpieczenia od następ nieszczęśliwych wypadków na rok akademicki 2019/2020.  Jednocześnie przypominamy, że w trakcie realizacji obowiązkowych praktyk studenckich posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały rok akademicki  (od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.). Jednorazowa składka roczna  wynosi 40 zł. Suma ubezpieczenia to 20 000 zł

Wpłaty (wyłącznie gotówkowe) są przyjmowane w Dziale Personalnym (ul. Szeroka 9, p. 18, II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00 oraz w wybrane soboty (12.10, 26.10, 16.11) w godz. 8:00-13:00. Termin wniesienia opłaty upływa z dniem 25.11.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia oraz zgłaszania szkody można uzyskać w Dziale Personalnym (ul. Szeroka 9, p. 18, II piętro) w godzinach pracy działu lub pod numerem telefonu: 14 65 65 542.

Informacje o zakresie ubezpieczenia.