Tarnowski Junior Biznesu – weź udział w konkursie!

Prezydent Miasta Tarnowa ogłasza VI edycję Konkursu „ Tarnowski Junior Biznesu”, którego celem jest kształtowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów szkół wyższych oraz młodzieży i wychowanków innych jednostek oświatowych, postaw przedsiębiorczych, a także promocja przedsiębiorczości i innowacyjności.

Tarnowski Junior biznesu 2020 banner

Konkurs rozegrany zostanie w trzech etapach:

  • etap I: zgłoszenie zawierające opis pomysłu na biznes;
  • etap II: prezentacja pomysłu, który zostanie zarejestrowany w formie wideo, w siedzibie Wydziału Rozwoju Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 6, przez pracowników tej jednostki, a następnie: a) wszystkie pomysły w formie wideo zostaną opublikowane w sieci Internet oraz poddane ocenie internautów; b) wszystkie pomysły w formie wideo zostaną ocenione przez Jury, które wytypuje 6 uczestników Konkursu (w każdej z kategorii), którzy przejdą do etapu III;
  • etap III: publiczna prezentacja 6 pomysłów na biznes (w każdej z kategorii) przed Jury, z udziałem uczestników oraz zaproszonych gości.

Zachęcamy wszystkich Studentów MWSE do wzięcia udziału w  tym konkursie. Pula nagród finansowych i rzeczowych w konkursie to 12000 złotych

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz młodzież i wychowankowie innych jednostek oświatowych;
  • studenci szkół wyższych.

Nagrody finansowe:

  • I miejsce: 2000 zł
  • II miejsce: 1500 zł
  • III miejsce: 1000 zł

Miejscom IV-VI zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

Biznesplany należy dostarczyć do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicza 6, pok. 116 – budynek Poczty Polskiej), w terminie do dnia 13 marca 2020 r.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta Tarnowa: https://www.tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Konkursy/Tarnowski-Junior-Biznesu