Ranking czasopisma „Perspektywy” 2018

logo rankingu Perspektywy 2018Miło nam poinformować, że Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie utrzymała wysoką pozycję w rankingu Perspektyw! Zgodnie z Rankingiem Niepublicznych Uczelni Magisterskich 2018 MWSE zajmuje miejsce 42. Przypominamy, że w roku ubiegłym MWSE zajmowało miejsce 41, a poprzednio 51 i  61. Bardzo wysoko przez kapitułę zostały ocenione ekonomiczne losy absolwentów, którzy bardzo dobrze odnajdują się na rynku pracy. Wysoko oceniono także nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach oraz dostępność dla studentów kadr wysoko kwalifikowanych.

– Cieszy mnie ogromnie fakt, iż mimo trudnych czasów dla szkolnictwa wyższego nam udaje się zachować wysoką pozycję w rankingu. To dowód na to, że nieustannie pracujemy nad rozwojem Uczelni, staramy się dostosowywać naszą ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój współpracy międzynarodowej tak, aby nasi studenci mieli możliwość odbycia części studiów w renomowanych uczelniach zagranicznych oraz odbycia praktyk zagranicznych w firmach, w których mogą się wiele nauczyć i zdobyć cenne doświadczenie – mówi mgr Zofia Kozioł, Kanclerz MWSE.  – W rankingu pod uwagę bierze się takie kryteria jak kwalifikacje kadry, preferencje pracodawców, ocena parametryczna czy dostępność kadry dla studentów. Te kryteria zostały wysoko ocenione. Bardzo ważne jest dla nas to, aby student czuł się dobrze na Uczelni, miał narzędzia, by zdobyć jak najwięcej wiedzy, umiejętności i kompetencji, a po uzyskaniu dyplomu znalazł dla siebie satysfakcjonujące miejsce na rynku pracy. Staramy się, aby kadra Uczelni była profesjonalna i dostępna dla studentów – dodaje Kanclerz.

Pełny ranking uczelni dostępny na stronie: http://www.perspektywy.pl/RSW2018/ranking-uczelni-niepublicznych