Ostatnia przedwakacyjna tura obron

Prezentujemy zdjęcia z ostatnich przed wakacjami egzaminów dyplomowych, które miały miejsce 6 lipca 2019 r.
W tym dniu do obrony swoich prac przystąpili studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie, których promotorem był dr Michał Kozioł, studiów I stopnia w zakresie Finansów i rachunkowości, których promotorem był dr Wojciech Kozioł, a także studenci studiów magisterskich (II stopnia) z Zarządzania (specjalności: Zarządzanie i administracja publiczna oraz Logistyka w biznesie), których promotorami byli prof. dr hab. Jan Siekierski oraz dr Janusz Ząbek.