O nadzorze korporacyjnym podczas konferencji w Łodzi

W dnia 7–8 maja 2018 r. odbyła się w Łodzi XI Konferencja Naukowa pt.: „Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty”. Organizatorami konferencji byli: Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Ewy Walińskiej, Kierownik Katedry wraz z zespołem), Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (prof. dr hab. Piotra Urbanka, Kierownika Katedry wraz z zespołem) oraz Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (prof. dr hab. Agata Adamska z zespołem).

Konferencję zainaugurował prof. dr hab. Piotr Urbanek, który przewodniczył pierwszej sesji plenarnej. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Podczas pierwszej sesji konferencji swoje prelekcje wygłosili specjaliści z tematyki nadzoru korporacyjnego: prof. Magdalena Jerzemowska, prof. Monika Marcinkowska, prof. Jan Jeżak, prof. Adam Peszko oraz prof. Stanisław Rudolf. W kolejnych sesjach poruszono tematy dotyczące m.in. polityki wynagradzania, szeroko rozumianego nadzoru w spółkach Skarbu Państwa, spółkach komunalnych, instytucjach finansowych itp.

Małopolską Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Tarnowie podczas konferencji reprezentowali dr inż. Kazimierz Barwacz oraz mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad, pracownicy Katedry Zarządzania, którzy biorą udział w projekcie badawczym  pt.: „Badanie efektywności systemu nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw”, realizowanym jako projekt własny MWSE. Pracownicy przygotowali artykuł naukowy oraz prezentację dotyczącą „Karty wyników Corporate Governance Scorecard jako mechanizmu nadzoru w spółkach komunalnych o statusie podmiotu wewnętrznego”.

– Dla mnie było to pierwsze spotkanie w tym gronie podczas konferencji w Łodzi, w przeciwieństwie do dr inż. Kazimierza Barwacza, który bywa na łódzkich konferencjach z zakresu nadzoru korporacyjnego regularnie. Zaprezentowane referaty oraz towarzyszące im pytania i dyskusje w gronie znamienitych przedstawicieli ośrodków akademickich były dla mnie źródłem inspiracji naukowych – mówi mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z konferencji (cop. Wydział Zarządzania UŁ).