Nauczyciele akademiccy na konferencji w Sopocie

W dniach 18–20 października 2017 r. pracownicy Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie: prof. dr hab. Leszek Kozioł, mgr Karolina Chrabąszcz-Sarad (z Katedry Zarządzania) oraz dr inż. Kazimierz Barwacz (z Katedry Finansów i Rachunkowości) wzięli udział w konferencji naukowej pt. „Nadzór korporacyjny i finanse 2017″, zorganizowanej przez Katedrę Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ta cykliczna konferencja odbyła się już po raz dziesiąty.

Podczas pierwszego dnia konferencji wystąpienie zatytułowane Kontrakt menadżerski jako efektywne narzędzie nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach komunalnych zaprezentowała mgr Chrabąszcz-Sarad, jako wspólne dzieło przygotowane wraz z prof. dr hab. Leszkiem Koziołem. Zaprezentowana tematyka spotkała się z zainteresowaniem i uznaniem uczestników. W kolejnym panelu swoje wystąpienie Funkcjonowanie rad nadzorczych w spółkach komunalnych o statusie podmiotów wewnętrznych przestawił dr inż. Kazimierz Barwacz. Było to nowe spojrzenie Pana Barwacza na temat, którym zajmuje się z sukcesem od lat. Podczas drugiego dnia konferencji, prof. dr hab. Leszek Kozioł przewodniczył pierwszemu panelowi prezentacji.

– Uczestniczę w tej konferencji od lat. Miło mi jest się spotkać z koleżankami i kolegami po fachu. Widzimy się każdego roku, podczas konferencji raz w Gdańsku, raz w Łodzi. To już pewnego typu tradycja. Miniona konferencja ponownie dała mi możliwość wymiany doświadczeń. Wracam z niej z głową pełną pomysłów na kolejne badania i artykuły naukowe – mówi dr inż. Kazimierz Barwacz.

Kolejną możliwość wymiany doświadczeń, na temat nadzoru korporacyjnego da XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nadzór Korporacyjny” pod tytułem „Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty”, zaplanowana w dniach 7–8 maja 2018 roku.