Nagroda im. Tadeusza Tertila 2019 – pula nagród 14 tys. zł

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę im. Tadeusza Tertila przyznawanej za pracę dyplomową o tematyce związanej z Tarnowem lub powiatem tarnowskim.  W tym roku pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 14 tysięcy złotych.

W konkursie mogą brać udział absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy mieszkają na stałe w Tarnowie lub w powiecie tarnowskim. Pracę dyplomową za zgodą absolwenta zgłasza uczelnia; zgłoszenia należy składać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (33-100 Tarnów, Rynek 7). O szczegóły można pytać pod numerem telefonu: 14 688 90 98.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: najlepsza praca licencjacka lub inżynierska oraz najlepsza praca magisterska (odrębnie dla nauk humanistycznych i społecznych oraz pozostałych dziedzin wiedzy). WW szczególnych przypadkach kapituła konkursowa może też przyznać nagrodę specjalną dla pracy, która wyróżnia się dużym stopniem innowacyjności.

Zobacz regulamin konkursu

nagroda-tertila-za-tarnowska-prace-dyplomowa-2019