Kolejne egzaminy dyplomowe

Przełom czerwca i lipca to w każdej uczelni, również w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, okres egzaminów dyplomowych. Dla studentów, którzy do nich przystępują, ten czas wiąże się z jednej strony z ogromnym stresem, z drugiej z zadowoleniem, kiedy po kilku latach wytężonej pracy i niejednokrotnie trudnego łączenia życia rodzinnego z nauką otrzymują wymarzony dyplom uczelni wyższej i tytuł zawodowy. Najlepsi absolwenci zostaną uhonorowani podczas Uroczystej Promocji dnia 13 lipca 2018 r., o godz. 13.00, w budynku MWSE w Tarnowie, przy ul. Waryńskiego 14.

W sobotę, 30 czerwca 2018 r., odbyły się kolejne obrony prac dyplomowych. Tym razem do najważniejszego na studiach egzaminu  przystąpili: studenci studiów I stopnia, kierunku Zarządzanie, studiów II stopnia, kierunku Zarządzanie, a także studiów II stopnia, kierunku Pedagogika. Komisjom przewodniczyły: Dziekan, dr Renata Smoleń oraz Prodziekan, dr Sabina Kurzawa. Swoich prac bronili studenci, którzy pisali je pod kierunkiem prof. dra hab. Wasilija Rudnickiego, ks. prof. MWSE, dra hab. Jacka Siewiory, dra Michała Kozioła, dra Ryszarda Mysiora i dra Wojciecha Kozioła.  Recenzentami prac dyplomowych studentów realizujących specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami byli prof. dr hab. Wasilij Rudnicki oraz dr Wojciech Kozioł, specjalność Zarządzanie firmą – dr inż. Anna Wojtowicz, specjalność Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – ks. prof. MWSE, dr hab. Jacek Siewiora, natomiast prac przygotowanych przez studentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej – dr Renata Smoleń.

Wśród autorów prac dyplomowych wyróżnionych przez promotorów znaleźli się: mgr Paulina Furgał („Kształtowanie się bezrobocia w powiecie tarnowskim oraz działalność PUP w  Tarnowie w celu ograniczenia zjawiska”), mgr Malwina Białas („Analiza sytuacji finansowo-ekonomicznej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. (PZU)”), mgr Małgorzata Podraza („Analiza finansowa w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowo-usługowym ‚AKPIL’ w Pilźnie”). Promotorem prac był dr Wojciech Kozioł.

Prof. dr hab. Wasilij Rudnicki  spośród swoich dyplomantów wyróżnił mgr Annę Pers („Źródła pozyskiwania kapitałów w wybranym przedsiębiorstwie”) oraz s. mgr Małgorzatę Nędzę („Rachunkowość i sprawozdawczość jako źródło informacji w zarządzaniu organizacjami non-profit na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach”).

Na wyróżnienie, zdaniem promotora dra Michała Kozioła, zasłużyli absolwenci: lic. Ewa Furgał („Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Bury Sp. z.o.o.”), lic. Tomasz Pietruszka („Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa Sambud”) oraz lic. Barbara Stawarz („Ocena sytuacji finansowej w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka S.A.”)

Wszystkim, którzy pozytywnie zdali w tym dniu egzamin dyplomowy, gratulujemy!