25. Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego

27 września 2019 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbyła się uroczysta 25. Inauguracja Roku Akademickiego połączona z uroczystą Promocją Absolwentów 2019. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Uczelni, nauczyciele akademiccy, studenci, pracownicy administracyjni oraz członkowie Rady Patronackiej na czele z przewodniczącym, Panem Mieczysławem Krasem. Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in. Senator RP Kazimierz Wiatr, Poseł RP Anna Czech, Prodziekan Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. dr Andrzej Dudek, Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasz Stelmach, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Stanisław Dydusiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Tarnowa Jacek Pilch, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowie Stanisław Klimek, Rzecznik Praw Konsumentów UMT Krzysztof Podgórski.
Uroczystości przewodniczył Rektor dr  Michał Kozioł.

Podczas Inauguracji Kanclerz, mgr Zofia Kozioł, przedstawiła dokonania Uczelni w minionym roku akademickim, ale także trudności, z jakimi MWSE musiała się zmierzyć, dostosowując wszystkie obszary swojego działania do wymogów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Najważniejszą częścią uroczystości była immatrykulacja przedstawicieli studentów pierwszego roku, którzy zostali przyjęci do społeczności akademickiej MWSE. Immatrykulacji przewodniczył Dziekan prof. MWSE dr hab. Jan Rajmund Paśko.

Nowych studentów powitała w progach tarnowskiej Alma Mater wiceprzewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów Małgorzata Nowak, studentka studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie.

W trakcie uroczystości swoje dyplomy odebrali najlepsi absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: Finanse i rachunkowość, Zarządzanie oraz Pedagogika. 42 absolwentów zostało wyróżnionych za najlepsze prace dyplomowe, a dwie osoby (po jednej z Wydziału Zarządzania i Turystyki i Wydziału Nauk Społecznych) otrzymały nagrody za najlepszy wynik ze studiów: Pani mgr Renata Adamczyk – absolwentka kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie firmą (średnia 4,95) oraz Pani mgr Wioletta Rymanowska – absolwentka Pedagogiki, specjalność Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe (średnia 5,09). W imieniu absolwentów wystąpiła mgr Renata Adamczyk.

W trakcie tegorocznej inauguracji Złotym Medalem BENE MERITO, przyznawanym osobom, które swoim autorytetem, nieustającą pasją i osobistym zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, została odznaczona mgr Lidia Matuszewska – Dyrektor Biblioteki i sekretarz Wydawnictwa MWSE.

Gratulacje i życzenia Władzom Uczelni, pracownikom oraz studentom na rozpoczynający się rok akademicki złożyli Senator RP Kazimierz Wiatr, Poseł RP Anna Czech, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Tarnowie, Jacek Pilch.

Tegoroczny wykład inauguracyjny zatytułowany „Badanie zdolności innowacyjnej przedsiębiorstwa” wygłosił prof. dr hab. Leszek Kozioł, kierownik Katedry Zarządzania.

Zamiana rozmiaru
Kontrast