Egzaminy dyplomowe zakończone!

W dniach 5-7 lipca br. odbyły się ostatnie przed wakacjami obrony prac dyplomowych. Do egzaminów dyplomowych przystąpili studenci kierunku Pedagogika, Turystyka i rekreacja oraz Zarządzanie.

Podczas egzaminów czwartkowych (5.07.2018 r.) prof. MWSE, dr hab. Michał Woźniak spośród swoich seminarzystów na studiach drugiego stopnia (kierunek Zarządzanie) wyróżnił dwóch: mgr Krzysztofa Karpiela za pracę pt. „Organizowanie zasobów ludzkich w Spółce Grupa Azoty PROREM sp. z o.o. w Tarnowie” oraz mgr Wiesława Żurawskiego za pracę zatytułowaną „Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Radgoszcz w latach 2005-2015″.

Promotor, dr Maria Dąbrowa, na studiach pierwszego stopnia wyróżniła łącznie  czterech absolwentów: lic. Katarzynę Bąk („Bilans jako element sprawozdania finansowego i źródło oceny sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Azoty Automatyka sp. z o.o. w latach 2013-2016″), lic. Jagodę Gardyńską („Analiza finansowa budżetu gminy Pacanów w latach 2012-2016″), lic. Ewelinę Mrzygłód („Gospodarka finansowa jednostki sektora finansów publicznych na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Stróżach”) oraz lic. Magdalenę Niewolę („Analiza finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na przykładzie Oddziału w Tarnowie w latach 2012-2016″).

Podczas piątkowych egzaminów dr inż. Anna Wojtowicz, jako promotor prac z zakresu zarządzania, wyróżniła dwóch absolwentów: mgr Piotra Boryczkę za pracę pt.: „Koncepcja wdrożenia systemu zarządzania trwałym majątkiem produkcyjnym wg wymagań normy ISO 55001 w przedsiębiorstwie chemicznym” oraz mgr Agatę Mądel-Mazurek za pracę pt.: „Satysfakcja i zadowolenie klienta na przykładzie Biura Podróży Arkadia w Tarnowie”.

Promotor dr hab. Janusz Morbitzer wyróżnił mgr Justynę Wojtas, autorkę pracy „Wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej przez dzieci ze spektrum autyzmu i sprzężeniami”.

W sobotę,  7 lipca 2018 r., na wyróżnienie zasłużyło łącznie sześciu autorów prac licencjackich i magisterskich:

Prof. dr hab. Jan Siekierski na studiach drugiego stopnia wyróżnił: mgr Justynę Cieniawę („Bezpieczeństwo i ergonomiczne warunki pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych w powiecie gorlickim”), mgr Annę Gacę („Problem bezrobocia i sposoby przeciwdziałania na przykładzie powiatu Brzeskiego”), mgr Wiolettę Golonkę („Lokalna grupa działania jako instrument rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Nadwiślańskiej Grupy Działania E.O. Cenoma w Gminie Szczurowa”), mgr Dariusza Kietę („Miejsce reklamy w działalności gospodarczej”), mgr Grzegorza Pisulę („Zadania, obowiązki oraz kompetencje Policji, w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na przykładzie Komisariatu Policji w Bieczu”), natomiast na studiach pierwszego stopnia lic. Ryszarda Piskorowskiego za pracę pt.: „Geneza, kierunki i perspektywy rozwoju etnoturystyki w powiecie jasielskim”.

Podczas egzaminów dyplomowych w okresie od czerwca do lipca promotorzy wyróżnili łącznie 47 autorów prac dyplomowych.  Wszystkie te osoby zostały zaproszone na uroczystość Promocji Absolwentów Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 13 lipca o godz. 13.00 w budynku Uczelni, ul. Waryńskiego 14.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dzielić ten ważny dla Absolwentów dzień. Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności w terminie do dnia 10 lipca 2018 r. drogą elektroniczną na adres: mwse@mwse.edu.pl lub telefonicznie: 14 65 65 542.

Serdecznie zapraszamy!