Dzień Otwarty w MWSE

15 marca 2019 r. w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie zorganizowano Dzień Otwarty. Uczelnia otworzyła swoje drzwi dla uczniów szkół średnich i ich nauczycieli, aby zaprezentować ofertę prowadzonych studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia.

Liczną grupę uczniów tarnowskich liceów powitali Dziekan, prof. MWSE, hab. Jan Rajmund Paśko oraz Kanclerz, mgr Zofia Kozioł.  Odwiedzający Uczelnię mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną MWSE (kierunkami i poziomami prowadzonych studiów, zasadami praktyk studenckich), możliwościami wyjazdów za granicę w ramach programu wymiany studentów Erasmus+, a także bazą dydaktyczną. Uczniowie mieli okazję spotkać się z pracownikami Uczelni i przekonać o ich otwartości na współpracę ze studentami.

W programie Dnia Otwartego znalazły się wykłady akademickie, które dla uczniów prowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni. Prof. dr hab. Leszek Kozioł, kierownik Katedry Zarządzania, w swoim wystąpieniu poruszył problem roli uczelni w kształtowaniu profesjonalizmu studentów, dr Renata Smoleń z Katedry Nauk o Wychowaniu mówiła o  znaczeniu kompetencji osobowych w pracy pedagoga, natomiast dr inż. Anna Wojtowicz z Katedry Zarządzania – o kreatywności w gospodarce opartej na wiedzy.

Uczniowie mogli także wziąć udział w prezentacji przygotowanej przez mgr Radosława Pyrka, zatytułowanej Zalety mobilności międzynarodowej w aspekcie unijnych programów mobilnościowych (Erasmus), która  została poprzedzona krótkim wystąpieniem studenta z Hiszpanii (studiującego w tym semestrze w MWSE w ramach programu Erasmus+).

Dodatkowe informacje na temat oferowanych kierunków studiów oraz specjalności, warunków studiowania, a także zasad rekrutacji odwiedzający mogli uzyskać w punkcie informacyjnym, obsługiwanym w tym dniu przez pracowników Dziekanatu.

Uczestnikom Dnia Otwartego dziękujemy za skorzystanie z oferty. Mamy nadzieję, że spotkamy się za kilka miesięcy w murach naszej Uczelni.