Drodzy Absolwenci 2018!

W miesiącach czerwiec–lipiec 2018 r. do egzaminu dyplomowego w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie przystąpiło 249 studentów kierunków: Zarządzanie, Pedagogika, Turystyka i rekreacja, Finanse i rachunkowość oraz studiów podyplomowych. Wszyscy uzyskali pozytywne oceny.

Do grona absolwentów MWSE z tytułem licencjata dołączyło 72 osoby, z tytułem magistra – 157 osób, a studia podyplomowe ukończyło 20 słuchaczy.

Składamy serdeczne gratulacje po ostatnim, najważniejszym egzaminie i dziękujemy za wspólnie spędzone lata. Absolwentów studiów I stopnia zapraszamy do kontynuacji nauki na studiach II stopnia w naszej Uczelni. Absolwentów studiów II stopnia zachęcamy do nabycia dodatkowych kwalifikacji na studiach podyplomowych.

Życzymy Państwu wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym!

Podczas uroczystej Promocji Absolwentów MWSE dnia 13 lipca 2018 roku 47 wyróżnionych absolwentów odbierze dyplomy z rąk Jego Magnificencji Rektora, prof. MWSE dr hab. Michała Woźniaka. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości wszystkich, którzy chcieliby dzielić z Absolwentami ten ważny dla nich dzień.

Promocja absolwentów 2018 - plakat