Do grona absolwentów dołączyli kolejni studenci MWSE

W piątek, 29 czerwca 2018 r., w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej odbyły się kolejne egzaminy dyplomowe. Przystąpili do nich studenci studiów I i II stopnia kierunków: Zarządzanie, Finanse i rachunkowość oraz Pedagogika. Promotorami prac licencjackich w zakresie zarządzania byli prof. dr hab. Leszek Kozioł i dr Janusz Ząbek, prac z zakresu finansów i rachunkowości – dr Wojciech Kozioł i dr inż. Kazimierz Barwacz, natomiast prace z obszaru pedagogiki powstały pod kierunkiem dr Ryszarda Mysiora. Recenzentami prac przedstawionych do obrony byli: prof. dr hab. Leszek Kozioł, dr inż. Kazimierz Barwacz, dr Janusz Ząbek, dr Wojciech Kozioł, dr Michał Kozioł, dr Krzysztof Leśniak oraz prof. MWSE, dr hab. Jan Rajmund Paśko. Komisjom egzaminacyjnym przewodniczyły Dziekan – dr Renata Smoleń oraz Prodziekan – dr Sabina Kurzawa.

Do grona wyróżnionych dołączyli kolejni studenci, których prace dyplomowe zostały wysoko ocenione przez promotorów i recenzentów. Wśród nich są studenci studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie: lic. Aneta Kordzikowska-Kurczab, która napisała pracę pt. „Analiza trendów ewolucyjnych przedsiębiorczości w Polsce w latach 2011-2015″, lic. Elżbieta Molek wyróżniona za pracę „Analiza ekonomiczna jako źródło informacji o niektórych skutkach zarządzania przedsiębiorstwem Gaz -System S.A.” , lic. Ewelina Gogola za pracę zatytułowaną „Analiza czynników kreujących jakość usług w stacji paliw LOTOS” oraz lic. Dominik Barnaś, który w pracy dyplomowej podjął temat: „Analiza kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym X”. Promotorem wszystkich wyróżnionych prac był dr Janusz Ząbek.

Wśród studentów studiów II stopnia kierunku Zarządzanie o specjalności Rachunkowość i zarządzanie finansami wyróżnieni zostali: mgr Żaneta Kępowicz („System opodatkowania rolnictwa w Polsce na przykładzie indywidualnego gospodarstwa rolnego X”), mgr Patrycja Serafin („Opodatkowanie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce”), mgr Angelina Wielgus („Źródła finansowania systemu pomocy społecznej w Polsce na przykładzie gospodarstwa domowego Z”), mgr Paulina Walkowicz („Problematyka motywacji w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Pleśna”), mgr Karolina Podobińska („Polityka monetarna jako element polityki gospodarczej Polski w latach 2016-2018″). Prace pisane były pod kierunkiem dra Kazimierza Barwacza.

Z grona studentów, którzy na tym kierunku wybrali specjalność Zarządzanie w turystyce i rekreacji, wyróżnione zostały: mgr Angelika Hudy i mgr Justyna Gogola (wspólna praca zatytułowana „Motywy wyjazdów Polaków za granicę”), mgr Paulina Nosek („Nowoczesne instrumenty marketingu usług turystycznych”), mgr Aleksandra Węgiel („Istota i funkcje rekreacji w życiu współczesnego człowieka”). Promotorem wyróżnionych prac był prof. dr hab. Leszek Kozioł.

Na studiach I stopnia z finansów i rachunkowości komisja egzaminacyjna wyróżniła: lic. Celinę Lawrenc za pracę dyplomową pt. „Rozliczenie wynagrodzeń za pracę w ujęciu teoretycznym i praktycznym” oraz lic. Kingę Mondel, która dokonała analizy systemu wynagradzania pracowników („Analiza systemu wynagradzania pracowników oraz realizacji funkcji motywacyjnej w pracy”). Promotorem tych prac był dr Wojciech Kozioł.

Serdecznie gratulujemy tym, którzy już zdobyli dyplomy ukończenia studiów! Przed nami jeszcze kolejne tury obron, zatem wszystkim studentom, przed którymi ten ważny w życiu dzień, życzymy powodzenia!

Wszystkich zainteresowanych relacjami z obron zapraszamy na profil MWSE na Facebooku!