Polityka językowa / Language policy

Przygotowanie językowe studentów jest kluczowym elementem sukcesu mobilności i jej efektów. Dla określenia poziomu osiąganych przez studentów kompetencji językowch Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie wykorzystuje Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). System ten określa jakie sprawności i umiejętności uczący się języka obcego muszą nabyć, aby komunikacja  w tym języku przebiegała w sposób prawidłowy i kończyła się sukcesem.

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę lektorów, których umiejętności przyczyniają się do osiągnięcia wysokich wyników w nauce języków obcych. Zajęcia prowadzone są nowocześnie, dynamiczne, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami metodyki nauczania języków obcych.

W Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie można studiować języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski. Nauczanie odbywa się na poziomach B1, B2. W trakcie zajęć studenci  uczą się języka specjalistycznego – zgodnie z realizowanym kierunkiem studiów. Studiujący w Uczelni obcokrajowcy mogą uczęszczać na zajęcia z języka polskiego (rozpoczynając od poziomu A1).

Uczelnia jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry. Oferuje studentom możliwość przystąpienia do egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego LCCI International Qualifications  na czterech poziomach zaawansowania.

W trakcie zajęć dydaktycznych studenci przygotowują się do również do egzaminów z języka niemieckiego: Grundbaustein Deutsch, Zertifikat Deutsch oraz Deutsch fur den Beruf należących do systemu egzaminacyjnego The European Language Certificate – International Certificate Conference – międzynarodowej organizacji prowadzącej powszechnie uznawane i honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej egzaminy z języków obcych.

Osoby podejmujące na studiach stacjonarnych naukę języka francuskiego mają możliwość przygotowania się do egzaminu D.E.L.F. le francais elargi.

Studenci Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej zyskują dodatkową szansę doskonalenia języka obcego poprzez międzynarodową wymianę studentów (studia w uczelniach zagranicznych – w Czechach, Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Danii, Grecji) oraz praktyki zawodowe w Grecji, Hiszpanii na Malcie oraz w Wielkiej Brytanii. Z wyjazdów zagranicznych mogą korzystać studenci legitymujący się znajomością języka angielskiego na co najmniej średnim poziomie zaawansowania.

Zamiana rozmiaru
Kontrast