Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

Profil ogólnoakademicki – studia rozpoczęte w roku akademickim 2017/2018
 1. Sylwetka absolwenta
 2. Szczegółowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 3. Przedmioty realizowane w ramach kierunku wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
 4. Dokumenty:
Profil praktyczny – studia rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019
 1. Sylwetka absolwenta
 2. Szczegółowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 3. Przedmioty realizowane w ramach kierunku wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
 4. Dokumenty:
Profil praktyczny – studia rozpoczęte w roku akademickim 2019/2020
 1. Sylwetka absolwenta
 2. Szczegółowe efekty uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym – tryb stacjonarny i niestacjonarny
 3. Przedmioty realizowane w ramach kierunku wraz z liczbą godzin i punktacją ECTS:
 4. Dokumenty: