Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia

I rok
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – I rok – harmonogram DOC 93 KB
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – I rok – lektoraty DOC 48 KB
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – I rok – technologia informacyjna DOC 38 KB
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – I rok – wychowanie fizyczne DOC 36 KB
II rok
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – II rok – harmonogram DOC 94 KB (aktualizacja 15.10.2018 r.)
  • Finanse i rachunkowość – studia I stopnia – II rok – lektoraty DOC 48 KB
III rok
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – studia I stopnia – III rok – harmonogram DOC 111 KB (aktualizacja 15.10.2018 r.)
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – studia I stopnia – III rok – seminaria dyplomowe DOC 32 KB
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw – studia I stopnia – III rok – lektoraty DOC 35 KB