Obsługa słuchaczy

Rekrutacja, plany i programy studiów, organizacja zajęć (harmonogramy), dokumentacja toku studiów, praktyki studenckie, zaświadczenia

Dziekanat

33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 2 (parter)
tel. 14 688 00 14, 65 65 515 do 518
fax 14 65 65 519
e-mail: dziekanat@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu

Płatności za studia 

Kwestura

Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, p. 12 (I piętro)
tel. 14 688 00 12, 65 65 531
fax 14 65 65 533
e-mail: kwestura@mwse.edu.pl
Godziny pracy działu